Aktualności
W rywalizacji sportowej w 2016 roku wzięło udział
29 klubów zrzeszonych w OYAMA Polskiej Federacji
Karate. Nagrodzonych i wyróżnionych wybrano
z pośród 226 finalistów międzynarodowych
i ogólnopolskich zawodów sportowych. Wszyscy
laureaci Rankingu otrzymają pamiątkowe puchary,
a zdobywcy I miejsc w kategoriach seniorek
i seniorów oraz nagród specjalnych, dodatkowo
nagrody pieniężne.
Serdecznie gratulujemy, OSU!

W dniu 7 stycznia 2017 r., w Krakowie, odbyło 
się Ogólnopolskie Seminarium Oyama karate poświęcone formom walki. Udział wzięło blisko 240 przedstawicieli z 45 klubów OYAMA PFK, a także goście z Węgier, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy XVI Międzynarodowego Seminarium OYAMA IKF, Kraków 2016 otrzymali mistrzowskie pasy i certyfikaty.
Drodzy Shihan, Sensei, Sempai, OSU!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku,
składam Wam
Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia
i Wszelkiej Pomyślności.

OSU!