Aktualności

KALENDARZ IMPREZ OYAMA PFK W II POŁOWIE 2021 ROKU
Stan na 30.09.2021


Foto arch. Radosław Dyduch

Prezentujemy aktualizowany ramowy kalendarz imprez Oyama karate w II połowie 2021 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, OSU!

IX-X 2021 Akcja zapisów do klubów OYAMA PFK
11.09.2021 Ogólnopolskie Seminarium Oyama Karate dla kandydatów do udziału w egzaminie mistrzowskim, Turek
09-10.10.21 XIX Seminarium Szkoleniowo-Kwalifikacyjne z okazji 30-lecia Oyama Karate w Polsce, Kraków
09-10.10.21 Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze OYAMA IKF i OYAMA PFK, Kraków
16.10.21 Puchar Makroregionu Wschodniego OYAMA PFK (Kumite), Tarnobrzeg
23.10.21 Mistrzostwa Makroregionu Południowego OYAMA PFK (Kumite), Częstochowa.
X/XI 2021 Zawody rangi makroregionalnej OYAMA Karate w Kumite i Kata
27-28.11.2021 Mistrzostwa Polski OYAMA PFK w Kumite, Rzeszów.
11-12.12.2021 IV Wagowe Mistrzostwa Europy WKB, Leżajsk
XI/XII 2021 Zimowa sesja egzaminacyjna w klubach.
XI/XII 2021 Klubowe i lokalne zawody w Kata oraz Kumite.
  1. Organizatorzy ww. imprez zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian organizacyjno-programowych, będących następstwem ewentualnych zarządzeń władz centralnych lub lokalnych, wynikających np. z epidemii koronawirusa.
  2. Kalendarz nie zawiera zawodów organizowanych przez federacje karate współpracujące z OYAMA PFK,
  3. Kalendarz nie zawiera imprez lokalnych i klubowych oraz terminów sesji Kursu Instruktora Sportu OYAMA PFK.