Aktualności

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KATA WALKI

 

Sensei Mateusz Łanda 2 dan. Foto. Radosław Dyduch

 

W dniu 7 stycznia 2017 r., w Hali Sportowej Centrum Rozwoju Com-Com-Zone, w Krakowie odbyło
się Ogólnopolskie Seminarium Oyama Karate poświęcone nauce nowych form walki: KUMITE
NO KATA 1-3. Pomimo siarczystego mrozu w całym kraju, dochodzącego do -25 C, w szkoleniu
udział wzięło blisko 240 przedstawicieli z 45 klubów zrzeszonych w OYAMA PFK, a także goście
z Węgier, Norwegii i Wielkiej Brytanii.   Seminarium było adresowane do szefów klubów,
kierowników wyszkolenia technicznego, trenerów, instruktorów, sędziów oraz posiadaczy
stopni mistrzowskich.    

Powitanie uczestników Seminarium. Foto Radosław Dyduch


Imprezę otwarł Hanshi Jan Dyduch 8 dan, który pokrótce przypomniał najważniejsze wydarzenia
2016 roku, a także przedstawił cele i zakres wprowadzanych reform szkoleniowych. W dalszej
kolejności, mówca skupił się na opracowanych przez Komisje Techniczną Związku trzech nowych
kata, poświęconych walce (Kumite No Kata 1-3).  Jak podkreślił, zostały w nich wyeksponowane
najbardziej reprezentatywne dla OYAMA IKF techniki walki i ich kombinacje. Hanshi również dodał
iż mają one swój pierwowzór  w klasycznych Kihon Kata lub pochodzą ze sprawdzonych
rozwiązań sportowych.    

 

Shihan Andrzej Tomiałowicz 5 dan (Lubsko). Foto. Radosław Dyduch

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją Organizacji, szef OYAMA IKF powierzył prowadzenie Seminarium
nowemu Shihan- Andrzejowi Tomiałowiczowi 5 dan (Lubsko), który skupił się na nauce schematów
kata. W prezentacji nowych form wspierali go instruktorzy: Sensei Mateusz Łanda  2 dan i Sensei
Radosław Bandziak 2 dan. Gościom z Lubska towarzyszył Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan (Kraków)
- Wiceprezes Zarządu OYAMA PFK ds. szkoleniowych, który skupił się na Bunkai, wskazując
na praktyczne zastosowanie nowych kata.

 

Foto. Radosław Dyduch

 

Każdy uczestnik Seminarium otrzymał limitowaną publikację formatu A4, zawierającą: aktualne
wymagania szkoleniowo-kwalifikacyjne na stopnie uczniowskie, schematy Kihon Kata 1-8 oraz
Kumite No Kata 1-3. Absolwenci ubiegłorocznych kursów Trenera II klasy (21 osób) oraz
Instruktora Sportu w Oyama Karate (30 osób) otrzymali dyplomy, legitymacje i zaświadczenia.   

 

 

Piotrkowski Klub WASHI osiągnął liczne sukcesy w 2016 roku. Foto. Radosław Dyduch

 

W drugiej części seminarium, Hanshi Jan Dyduch 8 dan, Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan (Kraków),
Shihan Paweł Pajdak 6 dan (Sosnowiec) i Shihan Witold Choiński 6 dan (Białystok) wręczali  pasy
i certyfikaty mistrzowskie uczestnikom XVI Międzynarodowego Seminarium Kwalifikacyjnego
OYAMA IKF, Kraków 2016. Ponadto Shihan Rafał Majda 5 dan (Jelenia Góra) został uhonorowany
przez Hanshi Jana Dyducha listem gratulacyjnym z okazji jubileuszu XXX-lecia uprawiania karate.
Serdecznie gratulujemy, OSU!


Na zakończenie seminarium odbyła się sesja fotograficzna oraz prezentacja najnowszego
wydawnictwa Związku- popularnego samouczka- KIHON I KATA OYAMA KARATE.


SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SEMINARIUM
ZA LICZNE i NIEZAWODNE PRZYBYCIE, OSU!

SZCZEGÓLNE WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI KIERUJEMY
DO SHIHAN ANDRZEJA PIERZCHAŁY I SHIHAN ANDRZEJA TOMIAŁOWICZA

ORAZ SENSEI MATEUSZA ŁANDY I SENSI RADOSŁAWA BANDZIAKA 
ZA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NA WYSOKIM POZIOMIE MERYTORYCZNYM, OSU!

BARDZO DZIĘKUJEMY DYREKTOR FEDERACJI PANI MARII DYDUCH Z ZESPOŁEM
ZA TERMINOWE WYDANIE LICZNYCH CERTYFIKATÓW MISTRZOWSKICH
I UCZNIOWSKICH, A TAKŻE DOKUMENTÓW TRENERSKO-INSTRUKTORSKICH, OSU  

DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ SENSEI MARCINOWI SIEGIEŃCZUKOWI 
ZA POMOC W TECHNICZNYM NAGŁOŚNIENIU SZKOLENIA, OSU!