Aktualności

SEMINARIUM MISTRZOWSKIE W RADOMIU

II Sesja dla kandydatów na 1 dan


Sebastian Cierpioł, aktualny Mistrz Polski w Kata. Foto Radosław Dyduch


 
W dniu 5 marca 2016 r., w Radomiu, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 34 odbyło się Ogólnopolskie
Seminarium Mistrzowskie OYAMA PFK, w którym wzięło udział przeszło 140 kandydatów na 1 dan
oraz uczestników Kursu Instruktorów Oyama Karate. Gospodarzem Mityngu był Sensei Tomasz
Klimaszewski 4 dan z Radomskiego Klubu Sportowego OYAMA. W czasie oficjalnego otwarcia,
zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Soshu Shigeru Oyamy 10 dan. W ramach II sesji
odbyły się następujące zajęcia


  1. Trening Kihon cz. 1 i 2 ( z przemieszczaniem się w klasycznych pozycjach z użyciem technik ręcznych włącznie) Shihan Paweł Pajdak 5 dan.

  2. Doskonalenie Kihon Kata 1-5, Shihan Paweł Pajdak 5 dan.

  3. Doskonalenie Kihon Kata 6-8 i Kumite No Kata Tsuki To Uke. Shihan Andrzej Pierzchała 6 dan.

  4. Trening Bo Kihon kata 1 i 2 i Tsion. Shihan Andrzej Pierzchała 6 dan.

  5. Nauka Bo Soki. Shihan Andrzej Pierzchała 6 dan.


Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali bezpłatnie, opracowanie autorstwa Hanshi Jana Dyducha 8 dan
pt ” Wyższe Kata Oyama Karate. Schematy”, będące załącznikiem nr 3 do Regulaminu egzaminacyjnego
OYAMA PFK. Pozycja została wydana z okazji XXV lecia Oyama karate w Polsce (1991-2016).
Kolejna- III sesja Ogólnopolskiego Seminarium Mistrzowskiego będzie adresowana do kandydatów
na 2,3 i 4 dan i odbędzie się Krakowie, 16.04.2016 r.


SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SEMINARIUM ZA PRZYBYCIE
I WSPÓŁPRACĘ. SZCZEGÓLNE WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI KIERUJEMY DO PROWADZĄCYCH
ODPOWIEDZIALNE TRENINGI - SHIHAN ANDRZEJA PIERZCHAŁY I SHIHAN PAWŁA PAJDAKA. OSU!

GRATULACJE I GORĄCE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY TAKŻE SENSEI TOMASZOWI
KLIMASZEWSKIEMU ZA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ TEGO WAŻNEGO SZKOLENIA. OSU!