Aktualności

Ogólnopolski Mityng Oyama Karate w KrakowieDamian Krupka wykonuje Uchi otoshi kakato geri, Foto. Radosław Dyduch
 


W Hali Sportowej Com–Com Zone w Krakowie-Nowej Hucie, odbył się Ogólnopolski Mityng Oyama Karate. W jego ramach, został przeprowadzony: kurs sędziowski poświęcony Kata, szkolenie w zakresie form z kijem (bo) i pałką (tonfa),
trening walki z użyciem zaawansowanych kombinacji w knockdown karate
oraz zgrupowanie kadry OYAMA PFK przed Mistrzostwami Europy OYAMA IKF
w Estonii. W Mityngu wzięło udział przeszło 70 trenerów, instruktorów, sędziów oraz zawodników Oyama karate z 29 klubów.Warto zanotować ważne uwagi....Foto Radosław Dyduch


Shihan Paweł Pajdak 5 dan przeprowadził kurs sędziowski w zakresie kata, pod kątem MP w Rzeszowie
i ME w Estonii. Oprócz omówienia i demonstracji kluczowych sekwencji poszczególnych kata, Sędzia Główny Związku dokonał także przeglądu wszystkich form z kijem.Tonfa kata, Foto Radosław Dyduch

Shihan Andrzej Pierzchała 5 dan, z kolei, przeprowadził szkolenie w kata z Tonfą (Tonfa kihon-1, 2, 3, Taizan), podkreślając techniczny i dynamiczny aspekt wykonywanych form.
Ushiro mawashi geri jodan, Foto Radosław Dyduch


Hanshi Jan Dyduch 8 dan zrealizował trening w zakresie taktyki walki z użyciem opadających oraz okrężnych technik nożnych (Uchi/soto otoshi kakato geri oraz Ushiro mawashi geri jodan/gedan). Wzorcowe kopnięcia demonstrowali Sempai Damian i Rafał Krupka z Wadowic.
Sensei Rafał Majda 4 dan równolegle poprowadził, zajęcia z kadrą OYAMA PFK na ME w Estonii, skupiając
się na zaawansowanych kombinacjach nożnych.Sensei Patrycjusz Mostek otrzymał nagrodę specjalną Związku, Foto Radosław Dyduch

W uroczystej części Mityngu, Hanshi Dyduch wręczył: pamiątkowe puchary- laureatom Rankingu
na Najlepszych Sportowców Oyama Karate w Polsce w 2010 roku, trzyletnie licencje - kadrze sędziowskiej Związku, legitymacje instruktora sportu w Oyama karate- absolwentom kursu w AWF w Katowicach
oraz oficjalne powołania do Reprezentacji OYAMA PFK celem wzięcia udziału w Otwartych Mistrzostwach Europy OYAMA IKF w Estonii.

W ramach Mityngu, Hanshi Jan Dyduch przeprowadził także spotkanie promujące cele i zadania krakowskiego programu „Sport przeciw wykluczeniom” .

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za liczne przybycie, OSU !