O nas

Oyama Karate w Polsce

Początek rozwoju Oyama Karate w Polsce związany jest z 1991 rokiem, kiedy to Jan Dyduch w imieniu grupy czołowych instruktorów i zawodników Kyokushin z Krakowa złożył na ręce Wielkiego Mistrza Shigeru Oyamy deklarację wstąpienia do Światowej Organizacji Oyama Karate (WOKO).

Styl OYAMA jako dyscyplina sportowa został zalegalizowany w Polsce w 1992 r. W tym samym roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Oyama Karate w Polsce z siedzibą w Krakowie. W 1993 roku powołany został do życia związek sportowy, obecnie OYAMA Polska Federacja Karate (OYAMA PFK). Po tym jak Soshu Shigeru Oyama zamknął Centralne Dojo w Nowym Jorku i przestał pełnić funkcję dyrektora World Oyama Karate Organization, polska organizacja Oyama karate zrezygnowała z przynależności do WOKO i w 2004 r. przystąpiła do OYAMA Międzynarodowej Federacji Karate (ang. OYAMA International Karate Federation), działającej pod jego patronatem. W latach 1992-2015 około 440 Polaków otrzymało z rąk twórcy dyscypliny- Soshu Shigeru Oyamy 10 dan około 650 nominacji na różne stopnie mistrzowskie.

OYAMA Polska Federacja Karate skupia aktualnie przeszło 50 klubów sportowych, w których rocznie trenuje średnio ok. 7000 osób pod okiem licencjonowanych szkoleniowców. OYAMA PFK systematycznie kształci trenerów, instruktorów, sędziów i zawodników oraz wydaje liczne materiały dydaktyczne. Co roku, Związek organizuje międzynarodowe oraz ogólnopolskie seminaria i mityngi sportowo-szkoleniowe. Polska organizacja Oyama karate systematycznie rozwija rywalizację sportową od 1996 roku, w której biorą udział dzieci, juniorzy i seniorzy obojga płci. OYAMA PFK rozgrywa ogólnopolskie zawody o randze mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz liczne turnieje makroregionalne. Najlepsi polscy zawodnicy startują w międzynarodowych zawodach sportowych z mistrzostwami świata i Europy włącznie.