Aktualności
„ODMRAŻANIE” SPORTU DO 5 CZERWCA
13.05.2021


Foto arch. Radosław Dyduch


Informujemy, że najnowsze posunięcia rządu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, powoli i częściowo „odmrażają” sport do dnia 5 czerwca 2021 r, stwarzając klubom prowadzenie działalności w poniższym zakresie:

 1. Poza obiektami sportowymi zajęcia i wydarzenia sportowe od 15 maja będą mogły być organizowane z limitem do 150 uczestników, a od 28 maja do 250 osób.
 2. W obiektach sportowych na otwartym powietrzu, do 15 maja: limit maks. 50 osób (dotyczy sportu typu amatorskiego). Od 15 maja bez limitu osób. Od 29 maja udostępnia się do 25% miejsc przewidzianych dla publiczności (1,5 m odległości pomiędzy widzami).
 3. Na krytych obiektach sportowych i na basenach zamkniętych, do 28 maja tylko dla zajęć zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 lat, od 29 maja bez ograniczeń wiekowych, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu (dotyczy sportu typu amatorskiego). Od 29.05.21 udostępnia się do 50% miejsc przewidzianych dla publiczności (1,5 m odległości pomiędzy widzami).
 4. W siłowniach, klubach i centrach fitness, od 28 maja przy limitowanej ilość ćwiczących (1 osoba na 15 m2).
 5. Organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy – zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu.
Limity wskazane w rozporządzeniu nie obowiązują:
 
 • Sportu zawodowego (za wyjątkiem ograniczonego przepisami udziału publiczności).
 • Zawodników pobierających stypendium sportowe.
 • Zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej.
 • Zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej (za wyjątkiem ograniczonego przepisami udziału publiczności). 
 • Zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.
 • Zajęć i wydarzeń sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy – zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu (za wyjątkiem ograniczonego przepisami udziału publiczności).

ŻYCZYMY WAM DUŻO ZDROWIA, OPTYMIZMU I WYTRWAŁOŚCI, OSU!