Aktualności
ODMRAŻANIE SPORTU
07.05.2021

Foto arch. Radosław Dyduch

Informujemy, że najnowsze rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz. Ust., nr 861,
z dnia 06.05.2021 r.), zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, powoli odmraża sport do dnia 5 czerwca 2021 r, stwarzając klubom prowadzenie działalności w poniższym zakresie:
 1. W obiektach sportowych na otwartym powietrzu, do 14 maja: limit maks. 50 osób (dotyczy sportu typu amatorskiego). Od 15 maja bez limitu osób. Od 29 maja udostępnia się do 25% miejsc przewidzianych dla publiczności (1,5 m odległości pomiędzy widzami).
 2. Na krytych obiektach sportowych i na basenach zamkniętych, do 28 maja tylko dla zajęć zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 lat, od 29 maja bez ograniczeń wiekowych, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu (dotyczy sportu typu amatorskiego). Od 29.05.21 udostępnia się do 50% miejsc przewidzianych dla publiczności (1,5 m odległości pomiędzy widzami).
 3. W siłowniach, klubach i centrach fitness, od 29 maja przy limitowanej ilość ćwiczących (1 osoba na 15m2).
 4. Organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy – zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu.
Limity wskazane w rozporządzeniu nie obowiązują:
 • Sportu zawodowego (za wyjątkiem ograniczonego przepisami udziału publiczności).
 • Zawodników pobierających stypendium sportowe.
 • Zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub  
  reprezentacji paraolimpijskiej.
 • Zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej (za wyjątkiem ograniczonego przepisami udziału publiczności).
 • Zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.
 • Zajęć i wydarzeń sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy – zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu (za wyjątkiem ograniczonego przepisami udziału publiczności).

ŻYCZYMY WAM DUŻO ZDROWIA I WYTRWAŁOŚCI, OSU!