Aktualności
LUZOWANIE OBOSTRZEŃ W SPORCIE
30.04.2021

Foto. Radosław Dyduch

Uprzejmie informujemy, że najnowsze rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz. Ust., nr 814, z dnia 29.04.2021 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, aktualnie stwarza klubom poniższe możliwości uprawianie sportu od dnia 1 maja do dnia 7 maja 2021 r.:
  1. W obiektach sportowych na otwartym powietrzu, limit maks. 50 osób., przy czym w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów. (dotyczy sportu typu amatorskiego).
  2. Na krytych obiektach sportowych i na basenach zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 lat, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu (dotyczy sportu typu amatorskiego).
  3. Organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy – zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu. Wydarzenia sportowe mogą być organizowane wyłącznie bez udziału publiczności.
Limity wskazane w rozporządzeniu nie obowiązują:
  • Sportu zawodowego.
  • Zawodników pobierających stypendium sportowe.
  • Zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej. 
  • Zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej.
  • Zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.
  • Zajęć i wydarzeń sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy – zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu.

Na konferencji prezesa Rady Ministrów w dniu 28.04.2021 r. zapowiedziano m.in.:

Od 15 maja br. powrót publiczności na obiekty sportowe na otwartym powietrzu. Trybuny będą mogły być zapełnione maksymalnie w 25 proc.
Od 29 maja br. otwarcie dla wszystkich krytych obiektów sportowych, w tym basenów, przy maks. 50 proc. obłożenia obiektu.

ŻYCZYMY WAM DUŻO ZDROWIA I WYTRWAŁOŚCI, OSU!