Aktualności

OGÓLNOPOLSKI MITYNG ZWIĄZKU


Foto arch. Radosław Dyduch


W dniu 01.10.2016 r. w Hali Sportowej Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie
odbył się Ogólnopolski Mityng OYAMA PFK z udziałem blisko 160 osób z 39 klubów.
W czasie Zjazdu przeprowadzono IV sesję konsultacyjną i test dla kandydatów do udziału
w egzaminie mistrzowskim, zakończenie Kursu Trenera II Klasy OYAMA PFK oraz wyjazdowe
posiedzenie Komisji technicznej Związku.

 
Foto arch. Radosław Dyduch


Zasadniczą częścią Mityngu była IV sesja dla kandydatów do udziału w egzaminie DAN.
Komisji przewodniczył Hanshi Jan Dyduch 8 dan. Przeglądu znajomości kihon, kata oraz
form z bronią dokonali również Shihan Andrzej Pierzchała 6 dan, Shihan Paweł Pajdak 5 dan
i Shihan Witold Choiński 5 dan. W godzinach przedpołudniowych zakończył się I Kurs
Trenerów II Klasy OYAMA PFK, w którym wzięło udział 21 instruktorów naszego Związku.
Komisji egzaminacyjnej przewodniczyli trenerzy I klasy: Hanshi Jan Dyduch
oraz Shihan Paweł Pajdak - główny organizator i kierownik kursu.
Serdecznie gratulujemy absolwentom i Shihan Pawłowi, OSU!Uczestnicy kursu trenerskiego, Brenna. Foto arch.


W dniach 1-2.10.2016 r., w Lachowicach k/Suchej Beskidzkiej odbyło się posiedzenie
7 osobowej Komisji technicznej OYAMA PFK, poświęcone aktualizacji założeń
szkoleniowo-kwalifikacyjnych na stopnie uczniowskie i mistrzowskie. Spotkanie
poprzedziły wielomiesięczne konsultacje z udziałem szefów klubów. Hanshi Jan Dyduch,
Shihan: Andrzej Pierzchała, Paweł Pajdak, Witold Choiński, Rafał Majda oraz Sensei:
Andrzej Tomiałowicz i Artur Niezgoda przeprowadzili dogłębną analizę praktykowanego
kihon  oraz kata i opracowali nowe wymagania. Uwzględniają one przede wszystkim
obniżenie wieku uczestników zajęć oraz rozwój współzawodnictwa sportowego
w konkurencji Lekki Kontakt. Zaktualizowany podręcznik wkrótce zostanie opublikowany.
Będzie obowiązywać od 01.01.2017 r.


HANSHI JAN DYDUCH SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM MITYNGU

ZA LICZNE PRZYBYCIE I DOBRE PRZYGOTOWANIE, OSU!


SZCZEGÓLNE WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI KIERUJE

DO SHIHAN ANDRZEJA PIERZCHAŁY, SHIHAN PAWŁA PAJDAKA i SHIHAN WITOLDA CHOIŃSKIEGO
ZA POMOC W PRZEPROWADZENIU TESTU.


DZIĘKUJĘ TAKŻE CZŁONKOM KOMISJI TECHNICZEJ ZA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ
W OPRACOWANIU NOWYCH WYMAGAŃ SZKOLENIOWO-KWALIFIKACYJNYCH


OSU!