Aktualności

XV Wizyta Soshu Oyamy w Polsce
Seminarium i egzamin mistrzowski w Krakowie


Uczestnicy egzaminu. Foto: Radosław Dyduch

     


Na zaproszenie OYAMA Polskiej Federacji Karate, przebywał w Krakowie, Wielki Mistrz Shigeru Oyama 10 dan.
W ramach XV Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowo-Kwalifikacyjnego Oyama Karate, Soshu przeprowadził treningi kata oraz egzamin mistrzowski, z udziałem blisko 200 instruktorów i zawodników z Polski, Rosji, Białorusi,  Estonii, Niemiec i Ukrainy. Z powodów wizowych, nie przyjechali zaproszeni przedstawiciele Pakistanu, Iranu, Indii, Nepalu i Azerbejdżanu. W czasie Seminarium, odbyła się także narada przedstawicieli krajowych i branżowych OYAMA Międzynarodowej Federacji Karate, której przewodniczył Hanshi Jan Dyduch 8 dan. W jej trakcie, omówiono organizację przyszłorocznych Mistrzostw Europy Oyama Karate w Witebsku na Białorusi. W naradzie wzięli udział m.in. członkowie władz OYAMA PFK: Shihan Paweł Pajdak 5 dan (Sosnowiec), Shihan Witold Choiński 5 dan (Białystok) Sensei Rafał Majda 4 dan (Jelenia Góra), Sensei Andrzej Tomiałowicz 4 dan (Lubsko), a także dyrektor ds. szkoleniowych OYAMA IKF - Shihan Andrzej Pierzchała 6 dan i dyrektor wykonawczy OYAMA IKF- Radosław Dyduch.
 


Trening z tonfą. Foto: Radosław Dyduch

Jubileuszowe seminarium zostało zorganizowane w Hali Sportowej Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie. W ramach mityngu, Soshu Oyama przeprowadził dwa sobotnie treningi poświęcone zaawansowanym kata: Taizan (tonfa) i Kanku-Dai. W czasie pierwszego, Wielki Mistrz skupił się na dolnych blokach z użyciem pałek i ich łączeniu z kolejnymi sekwencjami ćwiczonego kata. Oprócz zdających na czarne pasy, w treningu Oyama Kobudo kata, wzięła udział liczna grupa instruktorów i zawodników.


Soshu Oyama i Shihan Pierzchała w trakcie szkolenia Taizan. Foto: Radosław Dyduch

 

W czasie treningu poświęconemu Kanku-Dai, Soshu pokazał m.in. nowe aplikacje charakterystyczne dla tej klasycznej formy oraz zwrócił uwagę na zróżnicowane tempo wykonywanych technik w kluczowych kombinacjach. Wielki Mistrz z dużym spokojem nauczał, jak również, korygował dostrzegane błędy. W czasie obydwu treningów kata, asystowali mu Shihan Andrzej Pierzchała oraz Shihan Paweł Pajdak, którzy wcześniej, bezpośrednio przygotowywali kandydatów do udziału w egzaminie mistrzowskim. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali pamiątkowy dyplom.

Soshu Oyama i Klaudia Bajrasz. Foto: Radosław Dyduch

Po treningach form, odbyła się pierwsza część egzaminu na stopnie mistrzowskie dan,
który prowadził Soshu Shigeru Oyama 10 dan wraz z Hanshi Janem Dyduchem 8 dan. W sobotę wieczorem, test techniczny zdawali kandydaci powyżej 35 roku życia. W niedzielę do południa, egzaminowane były osoby do 35 lat.
W obydwu grupach, testy techniczne, obejmowały prezentację technik, kombinacji, kihon-kata, zaawansowanych kata oraz układów formalnych z użyciem broni: Bo,Tonfy i Sai.

Vladimir Vlassov z Estonii w czasie egzaminu. Foto: Radosław Dyduch


W niedzielę w czasie ceremonii otwarcia popołudniowego egzaminu kumite, twórca stylu na wniosek Hanshi Jana Dyducha, wręczył Shihan Andrzejowi Pierzchale pas na stopień mistrzowski 6 dan, a Igorowi Jurkiewiczowi (Białoruś) certyfikat na stopień mistrzowski 3 dan. Serdecznie gratulujemy, OSU!


Izabela Ciuk w walce o 1 dan, Foto: Radosław Dyduch

 

W czasie części praktycznej- kumite, kandydaci do stopni mistrzowskich, stoczyli twarde walki ze stale zmieniającymi się przeciwnikami. Były to wymagające pojedynki, które zmuszały ich do sporego wysiłku i częstego pokonywania własnych słabości. Wielki Mistrz bardzo wysoko ocenił poziom zdających i pogratulował Hanshi Dyduchowi efektów pracy szkoleniowej. Dodał także, że oficjalna lista osób, które zaliczyły test w pierwszym terminie, zostanie ogłoszona po jego powrocie do USA. Na zakończenie egzaminu, Hanshi Jan Dyduch serdecznie podziękował Soshu Oyamie za przeprowadzenie seminarium, promocję na czarne pasy i słowa uznania. Zwrócił się także z wyrazami wdzięczności do Shihan Pierzchały, Shihan Pajdaka, Sensei Majdy oraz zaangażowanego zespołu instruktorów, za solidne-bezpośrednie przygotowanie kandydatów do egzaminu mistrzowskiego. Hanshi złożył również specjalne podziękowania Sensei Marcinowi Waszczeniukowi i Sensei Arkadiuszowi Pruszakowi, reprezentującym firmę SKŁADYWĘGLA.PL, za owocną współpracę sponsorską i sfinansowanie kosztów przelotu naszej reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Japonii. Podziękował także Sensei Ireneuszowi Kurnikowi oraz zespołowi medycznemu za opiekę lekarską w czasie trwania egzaminu.               
 


Arkadiusz Pruszak prezes firmy sponsorującej OYAMA PFK, Foto: Radosław Dyduch

 

W godzinach wieczornych, w Restauracji „Santorini”, odbyło się uroczyste przyjęcie / Sayonara Party/ kończące jubileuszowe XV Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowo-Kwalifikacyjne Oyama Karate w Polsce, w którym wzięło udziałem ok.100 osób-uczestników egzaminu, szefów ośrodków Oyama karate w Polsce oraz zaproszonych gości. W części oficjalnej, Hanshi Jan Dyduch serdecznie podziękował Wielkiemu Mistrzowi i jego małżonce Patrycji za przybycie do Polski. Państwo Oyama otrzymali kwiaty i wiele prezentów. W czasie uroczystości, Dyrektor OYAMA IKF uhonorował wszystkich gości zagranicznych upominkami i dyplomami za udział w seminarium.


Hanshi Jan Dyduch z Natalią Smolarz w czasie przyjęcia, Foto: Radosław Dyduch

 

Soshu Oyama był gościem Hotelu „Santorini”, w którym ceni znakomitą kuchnię i serdeczną atmosferę.
W wolnych chwilach, nasi goście zagraniczni zwiedzali zabytki Krakowa pod opieką Sensei Roberta Bretnera 4 dan, tłumacza języka angielskiego w czasie tegorocznego seminarium. Indywidualne i grupowe sesje zdjęciowe oraz reportaż fotograficzny zrealizował Radosław Dyduch. OSU!
 


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SEMINARIUM
ZA AKTYWNY UDZIAŁ I OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ.
OSU!

Galeria zdjęć


TRENING TAIZAN
http://oyama-foto.pl/#/content/OYAMA%20KARATE/2012/XV%20Wizyta%20Shigeru%20Oyamy%20w%20Polsce/Seminarium%20Taizan/