Aktualności

Ogólnopolski Mityng w Krakowie


Sempai Iwona Stręk z Rzeszowa, foto: Radosław Dyduch

    

W Hali Sportowej Com–Com Zone w Krakowie-Nowej Hucie, odbył się Ogólnopolski Mityng Oyama Karate.
W jego ramach, zostało przeprowadzone: seminarium szkoleniowe poświęcone klasycznemu kihon, kihon kata 1-8 oraz formom z kijem (Bo kihon 1,2 i Tsion). Odbyły się także: centralny egzamin na zielone i brązowe pasy oraz poprawkowy test mistrzowski, połączone z nauką kombinacji, charakterystycznych dla walki
z kontrataku.


foto: Radosław Dyduch

W ramach cyklicznych warsztatów szkoleniowych, z udziałem ok. 40 zawodników, instruktorów i trenerów Oyama karate, omówiono i posumowano przebieg krakowskiego programu „Sport przeciw wykluczeniom”, finansowanego przez Gminę Miejska Kraków. W Mityngu wzięło udział przeszło 120 trenerów, instruktorów oraz zawodników z 21 klubów Oyama karate z Polski i Białorusi.


foto: Radosław Dyduch

Shihan Paweł Pajdak 5 dan (Sosnowiec) i Sensei Piotr Bakoń 4 dan (Warszawa) przeprowadzili szkolenie
w zakresie klasycznych technik karate z ido-geiko.foto: Radosław Dyduch

Shihan Andrzej Pierzchała 6 dan (Kraków) i Sensei Ryszard Żółty 4 dan (Kraków), oprócz omówienia
i demonstracji najważniejszych kopnięć w karate, dokonali przeglądu kihon kata 1-8.foto: Radosław Dyduch

Shihan Andrzej Pierzchała 6 dan (Kraków) dodatkowo przeprowadził trening kata z użyciem kija
(Bo kihon-1, 2 i Tsion), podkreślając techniczny i dynamiczny aspekt wykonywanych form.foto: Radosław Dyduch

Hanshi Jan Dyduch 8 dan zrealizował trening kumite w zakresie kombinacji typowych dla kontrataku oraz omówił taktykę walki, pod kątem egzaminu mistrzowskiego. Następnie, wraz z grupą Sensei
Piotr Bakoń 4 dan (Warszawa), Bogusław Plewka 4 dan (Lubliniec), Stanisław Sacher 3 dan (Zabrze), Tomasz Klimaszewski 3 dan (Radom) i Dariusz Szulc 2 dan (Piotrków Trybunalski)/, przeegzaminował blisko 60 osób na zielone, brązowe i czarne pasy. Przeprowadził także warsztaty szkoleniowe, w czasie których, posumował przebieg krakowskiego programu „Sport przeciw wykluczeniom”.foto: Radosław Dyduch

Opiekę medyczną nad uczestnikami egzaminu, sprawował Sensei Ireneusz Kurnik 3 dan (Kraków).
Obsługę fotograficzną mityngu zrealizował Radosław Dyduch.

Serdecznie dziękujemy za liczne i niezawodne przybycie, OSU !